Proces tvorby obalov

Vývoj a výroba komplexného obalového riešenia pre automobilový a elektrotechnický priemysel je v rámci priemyselného balenia tou najnáročnejšou disciplínou, v ktorej uspejú naozaj len tí najlepší. Spoločnosť TART na tomto trhu pôsobí už viac ako dvadsať rokov a za tú dobu vyvinula a vytvorila obaly pre celú radu obchodných partnerov nielen v Českej republike, ale i v zahraničí. Najčastejšie ide o vratné a jednocestné obaly s vyššou pridanou hodnotou, ktorých tvorba sa skladá z niekoľkých nadväzujúcich krokov.

Aby boli pri vývoji a výrobe obalov zohľadnené všetky dôležité aspekty, má TART vypracovaný vlastný systém analýzy a vývoj obalov V.I.C.O.® , čo znamená Value Inside – Checkpoint Outside (hodnota vnútri – kontrola zvonku). Systém V.I.C.O. stanovuje a neustále sleduje všetky priority pre konkrétne obalové riešenia z hľadiska ochrany produktov, životnosti obalov, ekológie, manipulácie a logistiky, poskytovaných informácií a samozrejme celkových nákladov na balenie.