Obaly z nasávanej kartonáže

Nasávaná kartonáž 4
Nasávaná kartonáž 3

Obaly z nasávanej kartonáže

Obaly z nasávanej kartonáže predstavujú účinný, moderný a ekologický spôsob ochrany produktov. Ide o veľmi ľahké obaly s výbornými ochrannými vlastnosťami. Tieto obaly môžu mať podobu rôznych tvaroviek a fixácií. Veľmi populárne sú tiež jednocestné papierové palety.

Obaly z nasávanej kartonáže nachádzajú svoje uplatnenie predovšetkým v rámci finálneho balení v elektrotechnickom a spotrebiteľskom priemysle. Všetky tvarovky z nasávanej kartonáže navrhujeme tak, aby na jednej strane absorbovali prípadné nárazy a jednak, aby dokonale vyplnily zostávajúci priestor v kartóne, či inom vonkajšom obale. Tým dosahujeme 100 % ochrany tovaru.

Naše obaly z nasávanej kartonáže spľňajú tie najprísnejšie environmentálne požiadavky. Ich výroba je bezodpadová (vrátane cirkulácie vody). Vstupná surovina výroby je výhradne z recyklovaných materiálov (technologický odpad z našej výroby kartonáže, zberný papier, použité kartóny a pod.). Navyše sú obaly znovu recyklovateľné.

Používané materiály:

  • papier

Typy obalov:

  • tvarovky rôznych tvarov a veľkostí
  • štandardizované ochranné prvky (L profily, rohy a pod.)
  • palety

Možnosti:

  • označenie pomocou razby
  • Nasávaná kartonáž 2
  • Nasávaná kartonáž 5